خطا بسیار لوکس آرژانتین لیونل مسی خانواده

خطا: بسیار لوکس آرژانتین لیونل مسی خانواده ازدواج مهمان جزیره تصویر

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهرداری می‌تواند نماهای ساختمانی غیراستاندارد را تخریب کند / تندگویان

نایب مدیر سابق کمیسیون شهر سازی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۰۰ شورای اسلامی شهرها شهرداری می تواند در صورت عدم اجرای نمای ساخت

شهرداری می‌تواند نماهای ساختمانی غیراستاندارد را تخریب کند / تندگویان

تندگویان: شهرداری می تواند نماهای ساختمانی غیراستاندارد را تخریب کند

عبارات مهم : ایران

نایب مدیر سابق کمیسیون شهر سازی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۰۰ شورای اسلامی شهرها شهرداری می تواند در صورت عدم اجرای نمای ساختمان مطابق بر نظر شورای نما، ساختمان متخلّف را تخریب کند.

به گزارش ایسنا، تندگویان در یک برنامه رادیویی در بررسی چالش ها و خطرات آلودگی بصری شهر تهران، با اشاره به این که آلودگی های بصری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی از بااهمیت ترین دغدغه های شورای شهر چهارم بود، گفت: متاسفانه تا قبل ازشورای شهر چهارم پایتخت کشور عزیزمان ایران هیچ قانونی در خصوص نمادهای بصری شهر وجود نداشت، به طوری که در شورای چهارم موضوعی با عنوان نمای بصری سازه مطرح شد.

شهرداری می‌تواند نماهای ساختمانی غیراستاندارد را تخریب کند / تندگویان

وی با اشاره به این که امروزه بسیاری از شهرها در سطح کشور دارای شورای نما هستند، عنوان کرد: در حال حاضر جهت ساختن یک ساختمان در شهر علاوه بر مراجعه به نهادهای مربوط به مباحث فنی و سازه ای باید نمای ساختمان نیز در شورای نمای شهر مورد بررسی و تایید قرار بگیرد.

نایب مدیر سابق کمیسیون شهر سازی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین در ادامه افزود: بر اساس ماده ۱۰۰ شورای اسلامی شهرها شهرداری می تواند در صورت عدم اجرای نما مطابق بر نظر شورای نما ساختمان متخلّف را تخریب کند.

نایب مدیر سابق کمیسیون شهر سازی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۰۰ شورای اسلامی شهرها شهرداری می تواند در صورت عدم اجرای نمای ساخت

وی همچنین در ادامه افزود: شرکت در شورای نما و اخذ تاییده ی از این شورا جهت تمامی پلاک های شهری مهم است.

تندگویان با اشاره به لزوم آزادی معمار در طراحی ساختمان، توضیح داد: نمای ساختمان همواره از دو بخش مهم مصالح و طراحی نما تشکیل می شود، بر همین اساس شورای نمای می تواند فقط جنس و نوع مصالح مصرفی در نما را بر اساس استانداردهای خود تعیین کند.

واژه های کلیدی: ایران | ساختمان | شهرداری | شورای شهر | شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz