خطا بسیار لوکس آرژانتین لیونل مسی خانواده

خطا: بسیار لوکس آرژانتین لیونل مسی خانواده ازدواج مهمان جزیره تصویر

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شناسایی هویت افراد با دی ان ای در چند دقیقه

پژوهشگران دانشگاه کلمبیا با اختراع یک سیستم نرم افزاری تازه تعیین دقیق هویت افراد را با استفاده از دی ان ای آنها و تنها در عرض چند دقیقه ممکن کرده اند. 

شناسایی هویت افراد با دی ان ای در چند دقیقه

شناسایی هویت افراد با دی ان ای در چند دقیقه

عبارات مهم : افزار

پژوهشگران دانشگاه کلمبیا با اختراع یک سیستم نرم افزاری تازه تعیین دقیق هویت افراد را با استفاده از دی ان ای آنها و تنها در عرض چند دقیقه ممکن کرده اند.

به گزارش مهر به نقل از اسین ایج، سیستم یادشده می تواند در حوزه های گوناگونی همچون پزشکی، جرم شناسی، باستان شناسی و … کاربردهای ارزنده ای داشته باشند.

شناسایی هویت افراد با دی ان ای در چند دقیقه

محققان می گویند از این نرم افزار می توان جهت مطالعه دقیق تر سلول های سرطانی و زیاد کردن سرعت مداوای این بیماری کشنده نیز استفاده کرد.

نرم افزار یادشده بر روی ابزاری موسوم به MinION راه اندازی می شود که به اندازه یک کارت اعتباری است و سپس رشته های دی ان ای از طریق منافذ بسیار کوچک جهت بررسی در اختیار آن قرار می گیرند. نرم افزار یادشده با بررسی و تحلیل توالی نوکلئوتیدها یا حروف دی ان ای به شناسایی هویت مالک دی ان ای می پردازد.

پژوهشگران دانشگاه کلمبیا با اختراع یک سیستم نرم افزاری تازه تعیین دقیق هویت افراد را با استفاده از دی ان ای آنها و تنها در عرض چند دقیقه ممکن کرده اند. 

پژوهشگران می گویند سیستم یادشده جهت مطالعه باکتری ها و ویروس ها نیز قابل استفاده هست، ولی هنوز دقت آن در این زمینه به اندازه کافی نیست. سیستم مذکور در جریان آزمایش های انجام شده است در مرکز ژنوم نیویورک دقت بالایی داشته، ولی جهت تکمیل هنوز نیاز به بررسی های بیشتری دارد.

واژه های کلیدی: افزار | سیستم | افزاری | مطالعه | شناسایی | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz